تهران

جمعه 28 خرداد 1400
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایگاه های اقماری استان تهران/ دکتر همتی: گزارش وضعیت انبارهای تهران به رئئیس جمهور گزارش می شود
گزارش تصویری:

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایگاه های اقماری استان تهران/ دکتر همتی: گزارش وضعیت انبارهای تهران به رئئیس جمهور گزارش می شود

دکتر همتی طی بازدید از انبارها و پایگاه های اقماری هلال احمر استان تهران گفت: گزارش وضعیت انبارهای تهران به رئئیس جمهور گزارش می شود.