تهران

جمعه 28 خرداد 1400
بازدید مدیران ارشد جمعیت هلال احمر از جمعیت هلال احمر استان تهران

بازدید مدیران ارشد جمعیت هلال احمر از جمعیت هلال احمر استان تهران

جمعی از مدیران ارشد جمعیت هلال احمر همچون معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و همچنین مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری این جمعیت، در بازدید یک روزه از امکانات و تجهیزات جمعیت هلال احمر استان تهران در شهرستان های شهریار، ری و منطقه 16 تهران بازدید کردند.