تهران

چهارشنبه 06 بهمن 1400
محتوای آموزشی دوره تمرین زندگی بهتر

 

معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر اعلام کرد:

با توجه به استقبال همکاران علاقه مند به محتوای آموزشی دوره تمرین زندگی بهتر،

فایل های تفکیک شده دروس حفظ زبان، صله رحم، گذشت و بردباری، معاشرت

با عموم مردم و در دسترس قرار گرفت.

 

محتوا و فیلم های آموزشی این دوره ها در گالری فیلم پایگاه اطلاع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه

در هلال احمر و با لینک های تفکیک شده، به ترتیب زیر قابل دریافت و بهره برداری می باشند:
 

الف: حفظ زبان 


1-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

2-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش حفظ زبان(مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

3-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

4- دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

5- دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت پنجم) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

6-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت ششم) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

7-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت هفتم) بخش حفظ زبان (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)
 

ب: صله رحم


1-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش صله رحم (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

2-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش صله رحم (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

3-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش صله رحم (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

4-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش صله رحم (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

ج: گذشت و بردباری


1-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش گذشت و بردباری (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

2-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش گذشت و بردباری (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

3-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش گذشت و بردباری (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

4-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش گذشت و بردباری (مدرس: حجت الاسلام استاد حسینی قمی)

د: معاشرت با عموم مردم 


1-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش معاشرت با عموم مردم (مدرس: حجت الاسلام استاد دکتر رفیعی)

2-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش معاشرت با عموم مردم (مدرس: حجت الاسلام استاد دکتر رفیعی)

3-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش معاشرت با عموم مردم (مدرس: حجت الاسلام استاد دکتر رفیعی)

4-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش معاشرت با عموم مردم (مدرس: حجت الاسلام استاد دکتر رفیعی)

5-دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت پنجم) بخش معاشرت با عموم مردم (مدرس: حجت الاسلام استاد دکتر رفیعی)