تهران

جمعه 28 خرداد 1400
به مناسبت هفته هلال بازآموزی چادرزنی برگزار شد

به مناسبت هفته هلال بازآموزی چادرزنی برگزار شد

در این بازاموزی سعی شد نحوه باز و بسته کردن چادر ونحوه نصب آن به اعضا جدید آموزش داده شود و افراد در دو گروه ۴ نفره تقسیم شدند و گروه اول به برپایی چادر و گروه دوم به جمع کردن چادر اقدام کردن و در پایان این بازآموزی نحوه گره زدن بندهای چادر به افراد آموزش داده شد.