تهران

جمعه 28 خرداد 1400
 از اعضای باشگاه خبرنگاران و رابطین خبری جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار تقدیر شد
به مناسبت روز روابط عمومی:

از اعضای باشگاه خبرنگاران و رابطین خبری جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار تقدیر شد

به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار از اعضای باشگاه خبرنگاران و رابطین خبری جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار تقدیر کرد.