تهران

چهارشنبه 06 بهمن 1400
 
در راستای ارائه پیشنهادات و انتقادات و درخواست های مخاطبان این جمعیت به مدیرعامل هلال احمر استان تهران، این صفحه راه اندازی شده است.
 
جهت دریافت بازخورد فرم ثبت شده ای که در اینجا ارسال می فرمایید، ضروری است اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی و تلفن تماس را ثبت فرمایید.