تهران

جمعه 28 خرداد 1400
کلیپ توصیه نکات ایمنی در مراسم چهارشنبه سوری

کلیپ توصیه نکات ایمنی در مراسم چهارشنبه سوری

در کلیپ مذکور مواردی از جمله مصاحبه با مدیرعامل استان تهران، توضیحات مسئول جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ری در خصوص چهارشنبه اخر سال، مصاحبه مردمی و توصیه نکات ایمنی در مراسم چهارشنبه سوری توسط جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ری صورت گرفت.

کلیپ آموزش اسکان اضطراری

کلیپ آموزش اسکان اضطراری

آموزش اسکان اضطراری توسط جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ری در راستای اجرای طرح ملی دادرس به صورت مجازی انجام شد.